Om oss

Lokomotivpersonalets Forening Oslo er tilsluttet Norsk Lokomotivmannsforbund og organiserer lokomotivførere som er stasjonert i Oslo, Lillestrøm, Kongsvinger, Ski, Jaren, Gjøvik, Nyland, Hønefoss og Eidsvoll. Foreningen er organisert med et hovedstyre og fem klubber, henholdsvis Klubb Vy Oslo, Klubb Gjøvikbanen, Klubb CargoNet, Klubb Flytoget og Klubb Green Cargo. Foreningen har flere utvalg: Verneutvalg, Student og Studieutvalg, en arrangementskomite og to hyttekomiteer. Klubbene har egne styrer og utvalg.

Våre medlemmer er ansatt i Bane NOR, Baneservice, CargoNet, Flytoget, Green Cargo, Hector Rail, Infranord, Norsk Jernbanedrift, Vy Tog, Vy Gjøvikbanen, Veidekke.

Siste nytt - Gå til Oppslag for å se alle.

2019.12.06 - Klubb Vy Oslo - Innkalling medlemsmøte.pdf

Klubb Vy - Innkalling medlemsmøter

2019.11.04 - Oppslag Medlemsmøte 19.11.pdf

Innkalling til medlemsmøte

2019.10.23 - Temakveld - Krisehåndtering, ulykke, påkjørsel pdf.pdf

Invitasjon til temakveld

2019.10.15 - Oppslag Medlemsmøte 17.10.pdf

Innkalling til medlemsmøte

Våre vedtekter.

Besøksadresse:

Lokomotivpersonalets Forening Oslo

Møllergata 10

0179 Oslo

(Inngang LO Stats resepsjon. Kontoret er i 1. etg.).


E-post:

leder@oslo.lokmann.no

sekreter@oslo.lokmann.no


Telefon:

23 62 17 27

95 03 78 48

VB: John Arne Halvorsen, Erling Hobøl, Lars-Erik Thyrum Nilsen

VF: Janne Lisesdatter Håkonsen, Line Steinseth

Ikke til stede: Svein Arnesen