Lokomotivpersonalets Forening Oslo

Oppslagstavle

Besøksadresse:

Lokomotivpersonalets Forening Oslo

Møllergata 10

0179 Oslo

(Inngang LO Stats resepsjon. Kontoret er i 1. etg.).


E-post:

leder@oslo.lokmann.no

sekreter@oslo.lokmann.no


Telefon:

23 62 17 27

95 22 38 59

Styret, representert ved leder Erling Hobøl

Ikke til stede: Resten