Lokomotivpersonalets Forening Oslo

Nyheter

Besøksadresse: 

Lokomotivpersonalets Forening Oslo

Møllergata 10

0179 Oslo 

(Inngang LO Stats resepsjon. Kontoret er i 1. etg.).


E-post:

leder@oslo.lokmann.no

sekreter@oslo.lokmann.no


Telefon:

Leder: 40 85 58 85

Styret per 14.03.23

Ø.v.: Erling Hobøl (sekretær), Tor Sparhell (kasserer), John Arne Halvorsen (leder verneutvalg)

N.v.:Odin Ihlen (leder studieutvalgetet), Janne J. L. Håkonsen (leder)

Også i styret:  Henrik Jæger (styremedlem)